HİZMETLERİMİZ

Myom (Rahimde Ur)

Rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olan myomlar rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Düzgün sınırlı kitleler olup farklı yerleşimlerde (intramural, subseröz, intrakaviter, saplı vb .) olabilirler.

TRİKOMONAS VAJİNİTİ

Trichomoniasis ya da Trikomonas, bir parazitin neden olduğu ve cinsel yolla bulaşan yaygın bir enfeksiyondur.

VAJİNAL MANTAR

Kadınlarda yaygın olarak görülen bir sağlık sorunudur. Normal şartlarda da vajinal florada bazı bakteri ve mantar hücreleri bulunur.

PREMENSTRUEL SENDROM

Adet öncesi gerginlik, sinir, duygu durum gibi psikolojik ve ödem, iştah artışı, baş ağrısı gibi fizyolojik belirtilerle kendini gösteren PMS’nin nedenleri nelerdir ?

İDRAR KAÇIRMA

Kontrol edilemeyen ve istemsiz idrar tutamama halidir.

HİPERPROLAKTİNEMİ

Hamile olmayan kadınların ve erkeklerin kanında çok fazla prolaktin bulunması durumudur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over, adet düzenliği ile birlikte kendini belli eden bir hastalıktır.

Myom (Rahimde Ur)

  MYOM

     Rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olan myomlar rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür. Düzgün sınırlı kitleler olup farklı yerleşimlerde (intramural, subseröz, intrakaviter, saplı  vb .) olabilirler. Menapozla birlikte hormon düzeylerinin azalmasına bağlı olarak boyutlarında küçülme izlenmektedir.  Obez ve doğum yapmayan hastalarda daha sık izlenirler.

     Gebelikte, boyutları artıp ağrıya neden olmanın yanında, büyük boyutlardaki ve rahim kavite boşluğuna bası yapan subseröz  myomlar kısırlık, düşük,  tekrarlayan gebelik kaybı,  erken doğum tehtidine neden olmaktadırlar.

Miyom Belirtileri Nelerdir?

     Miyomlar çoğunlukla belirtiye yol açmayan iyi huylu tümörlerdir. Pek çok kadın miyomu olduğunun farkına varmadan bir ömür boyunca sağlıklı bir şekilde yaşayabilir. Belirti gösteren vakalarda ise belirtilerin şiddeti; miyomun sayısı, boyutu ve konumuna göre farklılık gösterir. Miyom varlığında sıklıkla karşılaşılan belirtilerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:

 • Âdet kaması miktarının artması,
 • Âdet kanamasının normalden daha uzun sürmesi,
 • İki âdet dönemi arasındaki sürenin kısalması,
 • Ara kanama,
 • Anemi,
 • Karın bölgesinde baskı hissi,
 • Sindirim sorunları,
 • Kabızlık,
 • Dışkılama sırasında makatta ağrı,
 • Sık idrara çıkma ihtiyacı,
 • Mesanenin tam olarak boşaltılamaması,
 • Cinsel ilişki sırasında ağrı,
 • Cinsel ilişki sonrasında kanama,
 • Sırt ağrısı,
 • Bacak ağrısı,
 • Karın ağrısı,
 • Gebeliğin düşükle sonuçlanması,
 • İnfertilite (kısırlık)
Miyom Tanısı Nasıl Koyulur?
 • Miyom tanısı, rutin sağlık kontrollerinde yapılan vajinal muayene sırasında koyulur. Ancak miyoma bağlı olarak görülen belirtilerin varlığında tanının netleşmesi için ek laboratuvar testleri ve radyolojik görüntüleme tetkikleri yapılmasını istenebilir. Laboratuvar testleri ile kanama bozuklukları ve tiroit bozuklukları araştırılır.
 • Radyolojik görüntüleme yöntemlerinin başında ise ultrasonografi yer alır. Ultrasonografide rahimde bulunan miyomları görebilir. Ancak ultrasonun tanıyı netleştirmeye yetecek kadar bilgi sunmadığı durumlarda manyetik rezonans (MR) görüntülemesi yapılabilir. 
 • Miyom tanısı için yapılan tetkiklerden bir diğeri de histerosonografidir. Histerosonografi işlemi için öncelikle steril bir sıvı yardımıyla rahim içi genişletilir ve ardından görüntüleme yapılır. Bazı vakalarda histerosalpingografi (HSG) ya da histeroskopi yapılması gerekebilir. Histeroskopi yönteminde optik görüntüleme cihazı rahim ağzından sokulur ve rahim içi görüntülenir. Elde edilen bulgular ışığında tanı koyulur.
Tedavi Yöntemleri
 • Miyomların pek çoğu herhangi bir belirti veya şikayete yol açmaksızın, rastlantısal olarak tespit edilirler. Böyle miyomlarda genellikle herhangi bir tedavi verilmeksizin miyom periyodik olarak takip edilir.
 • Bunun dışında tespit edilen miyomlar bir takım belirtilere yol açıyorsa bir takım tedaviler uygulanabilmektedir. Tedavi, genel olarak, cerrahi yöntemlerle uygulanmaktadır. Ameliyat kararı hastanın yaşı, şikayetleri, miyom sayısı ve yerleşimi ile hastanın çocuk sahibi olup olmadığına göre verilir ve ameliyatın kapsamı belirlenir.
 • Miyom ameliyatları iki şekilde yapılabilir birinci seçenek miyomun çıkarılması şeklinde yapılır. Hastanın çocuğu yoksa ve gelecek dönemlerde çocuk sahibi olmayı düşünüyorsa, başka bir miyom çıkana kadarki sürede çocuk sahibi olabilmesi adına rahim fonksiyonun devam etmesi için miyomun çıkarılması işlemi uygulanmaktadır.
 • İkinci seçenek ise rahimin tümüyle çıkarılması şeklinde gerçekleştirilir. Miyomlar rahim tarafından çok sık üretilen tümörler olduğu için eğer hastanın çocuğu varsa ve başka çocuk doğurması söz konusu değilse 40’lı yaşlardan sonra rahmin tekrar miyom üretmemesi adına alınması tavsiye edilebilir.
eraybalcan-logo-beyaz

Sağlıklı Gebelikten Doğuma, Yanınızda Olan Profesyonel Destek!